Наш мозок — сплячий велетень

PDF Print E-mail

Поради батькам

Автор: Оксана Грузецька, лікар-невролог, дитячий психотерапевт навчального комплексу «РозУмНичкА»   
Тип інтелекту

Кожна людина під час народження має значно більший інтелектуальний потенціал, ніж Леонардо да Вінчі впродовж усього життя.

Гленн Домен

Кожна людина, незалежно від свого віку і величини IQ, може навчитись всього, якщо їй дати змогу використати власний стиль навчання і свої сильні риси. Яким чином?

Наш дивовижний мозок склада­ється з тисяч мільярдів клітин, може розвивати до 40 тисяч розгалужень і з'єднань на кожному нейроні. Має дві півкулі: ліву наукову і праву творчу (у ліваків — навпаки), які обмінюються мільйонами пові­домлень за секунду. Кожна з півкуль має різні «центри інтелекту», пра­цює на чотирьох окремих хвилях. За допомогою хімічно-електричних процесів інформація миттєво пе­редається в усі частинки тіла. Навчатись можна завдяки зору, слуху, нюху, смаку, доторку, завдяки тому, що робиш, уявляєш, почува­єш, відчуваєш інтуїтивно.

Різні шляхи навчання по-різному розвинені у кожної дитини і утво­рюють її єдиний неповторний інте­лект.

Розрізняють 8 видів інтелекту.

Мовний (вербально-лінгвістичний) тип інтелекту

Найяскравіше виявлений: у пись­менників,журналістів,ораторів, політичних лідерів.

Ймовірні риси:

 • Чутливий до взірців;
 • Організований, систематичний;
 • Схильний до розмірковування;
 • Любить слухати, читати, писати;
 • Не має проблем з правописом;
 • Любить мовні ігри;
 • Добре запам'ятовує подробиці;
 • Може бути добрим промовцем, переконливий у дискусіях (деякі особи проте віддають перевагу писемній формі викладу).

Як використати під час навчання:

 • Розповідати історії;
 • Читати книжки й періодику;
 • Грати в ігри на розвиток пам'яті, мовні ігри;
 • Дискутувати, писати до шкільної газети, складати загадки;
 • Поєднувати читання і письмо з іншими галузями;
 • Користуватись комп'ютерним редактором як можливістю пізнати інформаційні технології.

Логіко-математичний тип інтелекту

Найяскравіше виявлений:у науковців точних наук, інженерів, детективів, правників, бухгалтерів.

Ймовірні риси:

 • Мислить абстрактно;
 • Точно висловлюється;
 • Любить рахувати;
 • Любить бути організованим;
 • Застосовує логічні мовленнєві струк­тури;
 • Любить працювати з комп'ютером і розв'язувати задачі, експериментувати, спираючись на логіку;
 • Любить чіткі нотатки.

Як використати під час навчання:

 • Стимулювати розв'язання завдань;
 • Грати в шахи, інші ігри, які потребу­ють математичних розрахунків;
 • Аналізувати і інтерпретувати дані, розмірковувати;
 • Збагачувати практичний досвід, прогнозувати;
 • Знаходити час на все;
 • Завдання виконувати послідовно, крок за кроком;
 • Залучати математику і органі­зованість до інших предметів;
 • Застосовувати комп'ютер для роз­рахунків, створювати спеціальні розрахункові документи.

Моторний (кінестетичний) тип інтелекту

Найяскравіше виявлений: у тан­цюристів, акторів, спортсменів, винахідників, хірургів, осіб з тех­нічними і математичними здіб­ностями.

Ймовірні риси:

 • Винятково володіє власним тілом, його реакції автоматичні і відповідають подразникові, уміє розкласти дію в часі;
 • Найкраще вчиться в русі, через діяльність;
 • Любить діяти і брати участь у змаганнях;
 • Любить сприймати предмети на дотик;
 • Має здібності до майстрування;
 • Пам'ятає радше те, що виконував, а не те, про що говорили чи що показували;
 • Слухаючи, бавиться різними предметами;
 • Крутиться, якщо замало перерв;
 • Технічно обдарований, любить ручну працю.

Як використати під час навчання:

 • Виконувати фізичні вправи, уяв­ляючи себе предметом, який треба вивчити;
 • Застосовувати до навчання танець і рухи;
 • Використовувати конструктори Лего, моделі;
 • Забезпечити багато перерв під час навчання;
 • Для концентрування користуватись прийомами карате;
 • Брати участь у командних іграх, грати сценки та різні ролі.

Візуально-просторовий тип інтелекту

Зазвичай найяскравіше виявлений: у архітекторів, художників, і скульпторів, шахістів, науковців і природничих наук, військових і стратегів.

Ймовірні риси:

 • Мислить образами;
 • Творить в уяві різноманітні взірці реальності;
 • Запам'ятовує інформацію образами;
 • Має добре відчуття кольору і цілості;
 • Любить мистецтво;
 • Легко відчитує карти, графіки і діаграми.

Як використати під час навчання:

 • Використовувати ілюстрації під час навчання, послуговуватись мімікою;
 • Чіпляти на стінах наочні засоби, уявляти завдання;
 • Малювати графіки і карти, підкреслювати кольоровими олівцями;
 • Користуватись асоціативними схемами;
 • Поєднувати мистецтво з іншими предметами.

Музичний тип інтелекту

Найяскравіше виявлений: у музикантів, компози­торів, слухачів — шанува­льників музики, інженерів музичного запису, виробни­ків і настроювачів музич­них інструментів, пред­ставників культур, що не мають традиційного писемного мовлення.

Ймовірні риси:

 • Відчуває ритм,тональності і звукові гамми;
 • Чутливий до емоційного на­вантаження музики;
 • Відчуває складні музичні стру­ктури.

Як використати під час навчання:

 • Грати на музичних інструментах;
 • Учитись за допомогою пісень, репу, віршів, хорового співу;
 • Працювати під музику;
 • Змінювати настрій за допомогою музики, послуговуватись музикою, щоб розслабитись;
 • Уявляти чи малювати власні зорові образи, слухаючи музику;
 • Компонувати музику за допомогою комп'ютера.

Природничий тип інтелекту

Найяскравіше виявлений:у агрономів, ветеринарів, біологів, хіміків, геологів, астрономів.

Ймовірні риси:

 • Має виражене відчуття природи;
 • Тонко і глибоко відчуває красу Землі;
 • Легко зав'язує дружбу з тваринами;
 • Відчуває складні природні біоритми;
 • Добрий посередник між людьми і природою.

Як використати під час навчання:

 • Вчитись на природі, розмірко­вувати;
 • Використовувати візуалізацію під час навчання;
 • Використовувати відчуття законів природи для налагодження дружніх стосунків;
 • Використовувати знання законів світу для вивчення інших предметів.

Міжособистісний (соціальний) тип інтелекту

Найяскравіше виявлений: у по­літичних, громадських, релігійних діячів, педагогів, бізнесменів.

Ймовірні риси:

 • Добрий посередник у переговорах;
 • Легко зав'язує контакти з іншими людьми;
 • Уміє вгадувати наміри осіб;
 • Має багато друзів;
 • Уміє порозумітися з людьми, часто ними маніпулює;
 • Любить колективні заняття;
 • Охоче співпрацює.

Як використати під час навчання:

 • Вчитися разом з іншими або у парі з кимось;
 • Робити багато перерв, які дозволяють зав'язати контакти;
 • Активно спілкуватись;
 • Перетворити навчання на гру;
 • Уводити особисті стосунки у вивчення всіх предметів;
 • Працювати в групі, опікуватися іншими.

Внутріособистісний (інтуїтивний) тип інтелекту

Найяскравіше виявлений: у пись­менників, філософів, мислителів.

Ймовірні риси:

 • Керується власною системою цін­ностей;
 • Повністю усвідомлює свої почуття;
 • Добре розвинута інтуїція;
 • Цілком свідомий власних сильних рис і слабостей;
 • Потайний;
 • Прагне вирізнятися з-посеред більшості.

Як використати під час навчання:

 • Займатися тими видами діяльності, і які стимулюють особистий розвиток;
 • Залишати трохи часу для роз­мірковування;
 • Вести самостійні дослідження;
 • Слухати голос власної інтуїції;
 • Дискутувати про свої враження та почуття, описувати їх, вести що­денник;
 • Дозволяти собі бути не таким, як інші.

Що ж робити з цими типами інтелекту? Як визначити здібності дитини? Психологи стверджують, що стиль навчання можна визначити за рухом очей, мовою тіла і способом мовлення дитини.

Учень, який, засвоюючи інформа­цію, спокійно сидить і дивиться вперед або ж піднімає очі догори, зазвичай швидко говорить, — має візуальний стиль навчання. Учень, який, засвоюючи інформацію, водить очима (праваки — справа наліво, ліва­ки — зліва направо) чи дивиться вниз, віддає перевагу слуховому стилю.

Дуже рухлива дитина, яка, засвоюючи інформацію, дивиться праворуч і вниз, повільно говорить, ймовірно, виявиться кінестетиком.

Візуальна дитина сидить прямо і стежить очима за тим, хто подає інформацію. У таких дітей у голові «фільм» або «картинка». Коли вона прагне повторити інформацію, її погляд спрямований вперед. Слухова дитина часто тихо повторює слова вчителя або ж киває головою. У таких дітей, коли вони прагнуть повторити інформацію, у голові «прокручується касета». У цей час їхній погляд спрямований у далечінь.

Дитина-кінестетик під час засвоєння інформації вільно вмощується в кріслі, слухаючи, любить бавитися сторонніми предметами: клацати ручкою, перекладати папери, підкидати м'ячик, гратися своїми пальцями...

Пояснюючи щось, візуальна дитина починає малювати схеми. Коли їй вголос зачитати перелік чогось, вона захоче сама прочитати. У новому місці зазвичай більше роздивляється. Слухова дитина завжди запитує про все, що її цікавить. У незнайомому місці часто заводить розмову з новими людьми. Кінестетична дитина завжди потребує бути в русі.

Визначити стиль навчання можна, спостерігаючи за дитиною. Так, дитина з розвиненим міжособистісним інтелектом після заняття проведе свій урок серед ляльок чи машинок, або «навчаючи» рідних.

У дітей переважно добре розвинені 3-4 ти­пи інтелекту, з них один зазвичай є домінуючим. Решта розвинені слаб­ше, один-два інте­лекти можуть бути практично відсутніми, наприклад, музичний чи математичний. Виняток складають особливі ді­ти з дзеркальним сприй­няттям дійсності, які мають розвинені усі типи інтелекту.

Представниками такого типу є Ейнштейн, Леонардо да Вінчі... Допомогти таким дітям у початковій школі можуть лише фахівці.

У сучасній школі найбільше цінується вербально-лінгвістичний інтелект, на основі якого складено тести IQ. Діти, які погано вчаться у школі, навіть коли дуже старають­ся, просто не мають вербально-лінгвістичних здібностей. А це 70% дітей. Але ці діти обдаровані іншими інтелектами і талантами. Слід лише їх побачити, зміцнити і допомогти використати у навчанні. І розвивати у дитини віру в себе, розвивати емоційний інтелект, який на 70 % визначає успішність людини в житті, незалежно від рівня IQ.

Матеріал розміщено з дозволу дитячого всеукраїнського журналу «Ангелятко»

http://www.angelyatko.com.ua

 

Знайомтесь: книжка!

Пінзель. Фантазія на тему біографії. Ірина Пустиннікова

15_04_2024_5Йоганн Георг Пінзель (? — осінь 1762) — найвидатніший скульптор епохи рококо на українських теренах.

Детальніше...

Опитування №11

Що читаєш влітку?

Літературу за шкільною програмою - 24.2%
Додаткову літературу - 33.3%
Обидва варіанти - 42.4%

Всього голосів: 33
голосування за це опитування закінчилось на: 31 серп. 2019 - 00:00
Електронний каталог
Віртуальна реальність
Переможець конкурсу